JKP 7.JULI BATOČINA

  7.juli se nalazi na opstini Batočina, mesto Batočina, adresa Kralja Petra I 21 . Matični broj preduzeća je 07352930.

  Javno komunalno preduzeće 7.juli batočina je osnovano 21.12.1989. godine.

  Preduzeće 7.juli je u statusu: aktivno privredno društvo.

  Pretežna delatnost preduzeća je snabdevanje parom i klimatizacija, šifra delatnosti 3530, energija.

  Matični broj 7.juli je 07352930.

  PIB:

  101220222

  Matični broj:

  07352930

  Šifra delatnosti:

  3530

  Adresa:

  Kralja Petra I 21

  ads

  Zakonski zastupnik:

  Julijana Radenković - V.D. direktor

  Tekući računi:

  150-799-69

  205-82590-56

  ©2009-2015 Besplatan Sajt | Internet Partner