JKP 7.JULI BATOČINA

  Datum osnivanja i status

  Datum osnivanja: 21.12.1989. godine.

  Status: aktivno privredno društvo.

  Zakonski zastupnik:

  Julijana Radenković - V.D. direktor

  Tekući računi:

  150-799-69

  205-82590-56

  ads

  Preduzeće - sedište

  Opština: Batočina.

  Mesto: Batočina.

  Adresa: Kralja Petra I 21 .

  Ostali podaci

  Matični broj: 07352930.

  Pretežna delatnost: snabdevanje parom i klimatizacija.

  Šifra delatnosti: 3530.

  PIB: 101220222.

  ©2009-2015 Besplatan Sajt | Internet Partner